Κατηγορίες Χορηγών και Παροχές προς τους χορηγούς

Χρυσός Χορηγός (1)

Ποσό χορηγίας €10,000

Δίνεται η ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο – εκτός των αντιπροσώπων αυτοκινήτων – να χορηγήσει όλη την έκθεση με αποκλειστικότητα στον τομέα του.

Ο Χρυσός Χορηγός θα αποτελεί ρόλο συνδιοργανωτή και αυτό σημαίνει:

• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Προβολή μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων από Παγκύπρια μέσα και Ρωσόφωνους ραδιοσταθμούς.
• Παρουσίαση της εταιρείας και εκπροσώπου της στην Επίσημη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της εκδήλωσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες ανά το Παγκύπριο.

• Προβολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Ο Χρυσός Χορηγός δικαιούται δωρεάν κεντρικό περίπτερο 6μ. x 3μ. στην έκθεση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών του.
• Ο Χρυσός Χορηγός θα έχει την δυνατότητα διαμοιρασμού των προϊόντων του καθώς και διαφημιστικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης.


Aσημένιος Χορηγός (1)

Ποσό χορηγίας €7,000

Ο Αργυρός Χορηγός θα είναι μόνο ένας και θα τύχει μεγάλης προβολής καθώς θα παρουσιάζεται μετά τον Χρυσό Χορηγό της εκδήλωσης σε όλα τα ακόλουθα:

• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Παρουσίαση της εταιρείας και εκπροσώπου της στην Επίσημη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.
• Προβολή μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων από Παγκύπρια μέσα και Ρωσόφωνους ραδιοσταθμούς.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της εκδήλωσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες ανά το Παγκύπριο.

• Προβολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Ο Αργυρός Χορηγός θα έχει την δυνατότητα διαμοιρασμού των προϊόντων του καθώς και διαφημιστικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης.
• Ο Αργυρός Χορηγός δικαιούται δωρεάν κεντρικό περίπτερο 3μ. x 3μ. στην έκθεση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών του.

Χορηγoί (3)

Ποσό χορηγίας €3,000

Οι Χορηγοί της εκδήλωσης θα είναι τρεις (3) και θα τυγχάνουν προβολής σε όλες τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Αναλυτικά, οι Χορηγοί θα λάβουν τα ακόλουθα:
• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
• Αναφορά των Χορηγών στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της εκδήλωσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες ανά το Παγκύπριο.
• Προβολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Ο Χορηγός δικαιούται δωρεάν περίπτερο 3μ. x 3μ. στην έκθεση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών του.
• Ο Χορηγός θα έχει την δυνατότητα διαμοιρασμού των προϊόντων του καθώς και διαφημιστικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης.


Υποστηρικτές (6)

Ποσό χορηγίας €1,000

Οι Υποστηρικτές της εκδήλωσης θα είναι έξι (6) και θα τυγχάνουν προβολής σε όλες τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Αναλυτικά, οι Υποστηρικτές θα λάβουν τα ακόλουθα:
• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της εκδήλωσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες ανά το Παγκύπριο.
• Προβολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης.
• Προβολή μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης – Google ads / Facebook / Twitter/
Instagram


Χορηγός Εγκαινίων

Ποσό χορηγίας €1,500

Ο Χορηγός Εγκαινίων θα έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει διαφημιστικά και διακοσμητικά αντικείμενα στο χώρο τέλεσης των εγκαινίων ενώ παράλληλα θα γίνει ειδική αναφορά στον χορηγό κατά την διάρκεια των εγκαινίων.
Το λογότυπο του θα είναι σε εμφανές σημείο σε όλες τις προσκλήσεις οι οποίες θα σταλούν στο επίσημο πρωτόκολλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε εκλεκτούς καλεσμένους. Πέραν των 1.000 προσκλήσεων θα δοθούν και θα σταλούν για τα εγκαίνια. Παράλληλα ο Χορηγός Εγκαινίων θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες και να προωθήσει τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες του κατά την διάρκεια της δεξίωσης για τους επίσημους καλεσμένους στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η δεξίωση την Παρασκευή 20/09/2019.

 

 

 

Στις τιμές που αναφέρονται δεν
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.