Κατηγορίες Χορηγών και Παροχές προς τους χορηγούς

Χρυσός Χορηγός (1)

Ποσό χορηγίας €10,000

Δίνεται η ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο – εκτός των αντιπροσώπων αυτοκινήτων – να χορηγήσει όλη την έκθεση με αποκλειστικότητα στον τομέα του.

Ο Χρυσός Χορηγός θα αποτελεί ρόλο συνδιοργανωτή και αυτό σημαίνει:

• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Προβολή μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων από Παγκύπρια μέσα και Ρωσόφωνους ραδιοσταθμούς.
• Παρουσίαση της εταιρείας και εκπροσώπου της στην Επίσημη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της εκδήλωσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες ανά το Παγκύπριο.
• Προβολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Ο Χρυσός Χορηγός δικαιούται Δωρεάν κεντρικό περίπτερο 6 μ x 3μ στην έκθεση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών του.
• Ο Χρυσός Χορηγός θα έχει την δυνατότητα διαμοιρασμού των προϊόντων του καθώς και διαφημιστικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης.


Aσημένιος Χορηγός (1)

Ποσό χορηγίας €7,000

Ο Ασημένιος Χορηγός θα είναι μόνο ένας και θα τύχει μεγάλης προβολής καθώς θα παρουσιάζεται μετά τον Χρυσό Χορηγό της εκδήλωσης σε όλα τα ακόλουθα:

• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Παρουσίαση της εταιρείας και εκπροσώπου της στην Επίσημη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.
• Προβολή μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων από Παγκύπρια μέσα και Ρωσόφωνους ραδιοσταθμούς.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της εκδήλωσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες ανά το Παγκύπριο.
• Προβολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Ο Ασημένιος Χορηγός θα έχει την δυνατότητα διαμοιρασμού των προϊόντων του καθώς και διαφημιστικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης.
• Ο Ασημένιος Χορηγός δικαιούται Δωρεάν κεντρικό περίπτερο 3 μ x 3μ στην έκθεση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών του.

Χορηγoί (3)

Ποσό χορηγίας €3,000

Οι Χορηγοί της εκδήλωσης θα είναι τρεις (3) και θα τυγχάνουν προβολής σε όλες τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Αναλυτικά, οι Χορηγοί θα λάβουν τα ακόλουθα:
• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
• Αναφορά των Χορηγών στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της εκδήλωσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες ανά το Παγκύπριο.
• Προβολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Ο Χορηγός δικαιούται ΔΩΡΕΑΝ περίπτερο 3μ. x 3μ. στην έκθεση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών του.
• Ο Χορηγός θα έχει την δυνατότητα διαμοιρασμού των προϊόντων του καθώς και διαφημιστικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης.

Υποστηρικτές (6)

Ποσό χορηγίας €1,000

Οι Υποστηρικτές της εκδήλωσης θα είναι έξι (6) και θα τυγχάνουν προβολής σε όλες τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Αναλυτικά, οι Υποστηρικτές θα λάβουν τα ακόλουθα:
• Προβολή μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων σε Παγκύπριους τηλεοπτικούς σταθμούς.
• Προβολή μέσω έντυπων διαφημίσεων σε Παγκύπρια Ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
• Προβολή μέσω πινακίδων δρόμου ανά το Παγκύπριο για περίοδο 30 ημερών.
• Προβολή λογοτύπου και ονόματος σε πανό στον χώρο της εκδήλωσης, σε διαφημιστικά φυλλάδια και αφίσες ανά το Παγκύπριο.
• Προβολή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης.
• Προβολή μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης – Google ads / Facebook / Twitter